Till umu.se
Mer om oss Vår fosrkning Samverka med oss Seminarier

Buörrie båhtieme!

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Vaartoe är också en symbol för hur vi arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning (CeSam) samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Föreståndare för Vaartoe är Patrik Lantto, och biträdande föreståndare är Görel Sandström.

Nyheter från Vaartoe

Regeringen föreslår 2 miljoner till utbildning om samer och samisk kultur

Utbildning och ökad kunskap om samer är en fråga som är central för den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, som under lång tid arbetat för att en sådan här satsning ska prioriteras i statsbudgeten.


SR: "Sverige långt efter i etikfrågor vid forskning om urfolk"

SR: "Sverige långt efter i etikfrågor vid forskning om urfolk"

I samband med att boken "Ethics in indigenous research", Umeå universitet, presenterades vid ett arrangemang på det samiska kulturhuset Tráhppie i Umeå hölls panelsamtal och föreläsningar, något som uppmärksammades av Sveriges radios vetenskapsnyheter.


Ny bok lanseras på Släktforskardagarna: Ska göra det enklare att forska på samiska rötter

Ny bok lanseras på Släktforskardagarna: Ska göra det enklare att forska på samiska rötter

En ny handbok som lanseras på Släktforskardagarna i Umeå ska underlätta att släktforska på samiska rötter. Enligt en av författarna, Elisabeth Engberg, Umeå universitet, behöver man sätta på sig de samiska glasögonen när man tolkar den information som finns i till exempel kyrkböcker.


Nyheter

Regeringen föreslår 2 miljoner till utbildning om samer och samisk kultur

2016-09-23
Utbildning och ökad kunskap om samer är en fråga som är central för den samiska ungdomsorganisationen Sáminuorra, som under lång tid arbetat för att e...

SR: "Stor osäkerhet om etiska riktlinjer inom samisk forskning"

2016-09-19
I en intervju i Sameradion berättar historikern Anna-Lill Drugge, Umeå universitet, om hur hon analyserat femtiosex olika ansökningar som skickats til...

SR: "Sverige långt efter i etikfrågor vid forskning om urfolk"

2016-09-09
I samband med att boken "Ethics in indigenous research", Umeå universitet, presenterades vid ett arrangemang på det samiska kulturhuset Tráhppie i Ume...

Bok om etik inom urfolksforskning

2016-09-09
Sverige ligger långt efter internationellt när det gäller etikfrågor i forskning om urfolk. Men på det samiska kulturhuset Tráhppie lanserades den 8 s...

Fler nyheter
Sidansvarig: Åsa Össbo
2016-08-19

Utskriftsversion