Till umu.se
HeadlineImage

Välkommen!

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska och är Centrum för Samisk forsknings (CeSam:s) symbol för hur vi arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

CeSam samordnar och initierar forskning som relaterar till samer och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. CeSam är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Föreståndare för Vaartoe/CeSam är Patrik Lantto, och biträdande föreståndare är Anna-Lill Ledman.

Aktuellt

Umeå universitet får ge lärarutbildning i samiska

Utbildning Universitetskanslersämbetet har beslutat att Umeå universitet – som enda lärosäte i Sverige – ska få utfärda ämneslärarexamen i samiska. Utbildningen planeras starta hösten 2015.

Årets hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

Årets hedersdoktorer vid humanistiska fakulteten

2014 års hedersdoktor Britta Marakatt-Labba, konstnär från Övre Soppero i Kiruna kommun och Nancy Langston, professor i miljöhistoria vid Michigan Technological University i USA, har av humanistiska fakulteten, Umeå universitet, utsetts till hedersdoktorer 2014.


"Än har vi inte lärt av historien"

Intervju Åsa Össbo, forskare på Vaartoe/Cesam, Umeå universitet, berättar i en intervju på samer.se om vägen från en uppväxt vid en reglerad sjö till en doktorsavhandling om exploateringen av Norrlands naturresurser.


Vetenskapspris för samisk forskning

Vetenskapligt pris Umeå kommuns vetenskapliga pris 2014, inom området kultur, har tilldelats Anna-Lill Ledman, forskare vid Vaartoe/Centrum för Samisk forskning (CeSam) vid Umeå universitet.


Nyheter inom det samiska området

Umeåprofessor vald till president för International Arctic Social Sciences Association

2014-06-10
Vid årets möte för International Congress of Arctic Social Sciences, ICASS, valdes Arcums föreståndare Peter Sköld, Umeå universitet, till president f...

Stora brister i hur rennäringen styrs – statsvetare kräver politisk översyn

2014-05-12
Styrningen av rennäringen i Sverige präglas idag av motsättningar och avsaknad av konkreta mål. Det fragmenterade ansvaret och bristen på inflytande, ...

OBS! Ny lokal CeSam-seminarium

2014-04-28
Föreläsningsserien "Det samiska samhället i historia och nutid. Teori och praktik i möte" om Internationell rätt för urfolk: ILO:s konvention nr 169 o...

UR Samtiden – Samiska veckan 2014

2014-04-22
Flera forskare från Umeå universitet medverkande med föredrag under Samiska veckan 2014 i Umeå. UR Samtiden var där och spelade in föredragen och visa...

Fler nyheterSidansvarig: Maria Wisselgren
2014-09-01

Utskriftsversion

Kontakta oss

Vaartoe/Centrum för Samisk forskning (CeSam)
901 87 Umeå 

Besöksadress
Norra Beteendevetarhuset, Humanioragränd 5, plan 4, Umeå Universitet

Tel:  090-786 50 00

Fax:  090-786 78 52

Kontaktformulär

Föreståndare

Patrik Lantto


Kalendarium

Till kalendariet