Till umu.se
Mer om oss Vår fosrkning Samverka med oss Seminarier

Buörrie båhtieme!

Vaartoe betyder "ett fjäll med milsvid utsikt" på sydsamiska. Vaartoe är också en symbol för hur vi arbetar. Genom att arbeta såväl tvärvetenskapligt, gränsöverskridande som internationellt utvecklar och breddar vi den samiska forskningen.

Vaartoe - Centrum för samisk forskning (CeSam) samordnar och initierar forskning i och om Sápmi, med fokus på samiska och andra urfolks kulturer, samhällen, historia och språk. Vaartoe är ett nav för doktorander och forskare från olika discipliner inom universitetet. I samverkan med samiska aktörer, organisationer och samhälle skapar vi en positiv forskningsmiljö där kreativa möten och tankeutbyten berikar forskningen.

Föreståndare för Vaartoe är Patrik Lantto, och biträdande föreståndare är Görel Sandström.

Nyheter från Vaartoe

Etiken viktig inom urfolksforskning - nu fylls en lucka på svensk sida

Etiken viktig inom urfolksforskning - nu fylls en lucka på svensk sida

Den 8 september lanseras boken "Ethics in Indigenous Research. Past Experiences – Future Challenges" på Tráhppie, Gammlia under ett evenemang som kommer att inrymma panelsamtal och presentationer. Boken är den första på svensk sida Sápmi som specifikt adresserar etikfrågor inom urfolksforskning.


Ny bok lanseras på Släktforskardagarna: Ska göra det enklare att forska på samiska rötter

Ny bok lanseras på Släktforskardagarna: Ska göra det enklare att forska på samiska rötter

En ny handbok som lanseras på Släktforskardagarna i Umeå ska underlätta att släktforska på samiska rötter. Enligt en av författarna, Elisabeth Engberg, Umeå universitet, behöver man sätta på sig de samiska glasögonen när man tolkar den information som finns i till exempel kyrkböcker.


SR: "Nu ska samisk forskning stärkas i Norden"

SR: "Nu ska samisk forskning stärkas i Norden"

Sveriges radios Sameradio uppmärksammar planerna på att stärka samisk forskning på nordisk nivå genom att utreda formerna för en nordisk samisk forskarskola. En av utredarna är historikern Anna-Lill Drugge, Centrum för samisk forskning, (Cesam/Vaartoe) Umeå universitet.


Nyheter

Sydsamiskans grammatik under lupp

2016-08-30
Beskrivningen av sydsamiskans grammatik får nu ett ordentligt tillskott. Den 29 augusti 2016 försvarar David Kroik, doktorand vid Umeå universitet, si...

Etiken viktig inom urfolksforskning - nu fylls en lucka på svensk sida

2016-08-30
Den 8 september lanseras boken "Ethics in Indigenous Research. Past Experiences – Future Challenges" på Tráhppie, Gammlia under ett evenemang som komm...

Ny bok lanseras på Släktforskardagarna: Ska göra det enklare att forska på samiska rötter

2016-08-19
En ny handbok som lanseras på Släktforskardagarna i Umeå ska underlätta att släktforska på samiska rötter. Enligt en av författarna, Elisabeth Engberg...

SVT: "De är länets nya klimatambassadörer"

2016-06-22
Länsstyrelsen i Västerbotten har utsett tre nya klimatambassadörer. En av dem är Peter Sköld, historieprofessor och föreståndare vid Arcum, Umeå unive...

Fler nyheter
Sidansvarig: Åsa Össbo
2016-08-19

Utskriftsversion